Técnica’nın Anlamı

Teknik nedir?

teknik (Latince’den Techne) ifade eder yapılandırılmış bir adım dizisi tarafından yönlendirilen ve yönetilen insan eylemleri belirli bir sonuca ulaşmak içinbilimsel, sanatsal, teknolojik, ekonomik veya politik.

Her teknik bir dizi içerir düzenlenmiş prosedürler bu bir amaca ulaşmak için bir araç görevi görür. Teknik, insan ihtiyaçlarının ve amaçlarının yerine getirilmesi için doğal ve sosyal çevresini dönüştürme ihtiyacından doğar.

Tekniğin bileşenleri

Teknikler şunları içerebilir manuel yazım becerileri Hem de son derece soyut teorik anlayışlar. Ayrıca anlayabilirsiniz alet ve makinelerin protokole tabi tutulmuş kullanımı.

Teknik olmalı aktarılabilir ve iletilebilirBu nedenle, genellikle, tekniğin kullanımına rehberlik eden protokolün veya adımların sırasının nasıl kurulduğunu belirleyen bir öğrenme bileşeni vardır. Her kişi öğrenilen teknikleri kendi özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre uyarladığından, teknikler birkaç kişi tarafından aşamalı olarak kullanıldığında dönüşüm geçirebilir.

Tekniklerin incelenmesi ve oluşturulması

Tekniklerin doğum ve evrim sürecinde merkezi bir mekanizma, deneme yanılma yoluyla deneme. Belirli koşulları aşamalı olarak değiştirerek belirli bir tekniği uygulama girişiminde bulunulan ardışık girişimler yoluyla, uygulamanın etkili olması için adım dizisini gerçekleştirmenin en uygun yolunu bulmak aranır.

Ek olarak, teknikler bir bütün olarak incelenir ve uygulanır. teknoloji, çeşitli tekniklerin entegre edilmesine izin vererek, belirli durumlarda uygulanabilecek farklı yapılara ve organizasyonel süreçlere yol açar.

Teknik türleri

Teknikler, kullanılacakları gerçeklik yönüne bağlı olarak değişir. Bazı teknikler üzerinde çalışırken doğal dünya (hammaddelerin çıkarılması, enerji kaynaklarının kullanılması, peyzajı değiştiren yapıların inşası), diğerleri insanlar ve sosyal gruplar (yeni kurumların oluşturulması, iş süreçlerinin optimizasyonu, kitle iletişim araçlarının geliştirilmesi).

Ayrıca, aynı tekniklerin uygulandığı süreci manipüle etmenize ve kontrol etmenize izin veren teknikler de vardır (algoritmalar, planlama, iş bölümü).

Başka bir teknik türü: öğretim teknikleri, bilgi aktarım sürecini güçlendirmek ve iyileştirmek için öğretme ve öğrenme süreçlerinde kullanılan didaktik araçlar görevi gören.

Tekniğin tarihi

Tarım, yazı ve metalurji gibi uygulamalardan başlayarak insanlık tarihi boyunca teknikler geliştirilmiştir. Daha sonra yavaş bir süreç tekniklerde yenilik özellikle astronomi, savaş, ticaret ve tarımla bağlantılı alanlarda mevcut.

Ancak, bu Sanayi devrimi Yeni tekniklerin geliştirilmesinde niteliksel bir sıçrama olduğunu: o andan itibaren, siyasi üstünlük ve ekonomik büyüme, bir toplumun doğayı manipüle etme ve mevcut kaynakları verimli bir şekilde düzenleme yeteneğini geliştirme kapasitesine bağlı olacaktır. .

Bu içeriğe nasıl atıfta bulunulur:

Alıntı

Sınıflandırmalar Ansiklopedisi (2017). “Tekniğin Anlamı”. Kurtarıldı: https://www.tiposde.org/general/984-significado-de-tecnica/