Kaynakların anlamı

Kaynaklar nelerdir?

Öyle kabul edilir anlamına geliyor bunlar toplum, bir kurum veya kuruluş veya bir birey için fayda kaynağı olarak kullanılan unsurlar, materyaller veya nesneler.

Kaynaklar, Üretken süreçler doğurmak mal ve Hizmetler ekonomik, üretmeye izin veren değer ve servet.

Ayrıca kabul edilir edebi kaynaklar Gibi ifade edici araçlar bir yazarın metaforlar, analojiler, duyusal imgeler, karşılaştırmalar vb. yoluyla bir hikaye veya roman oluşturmak için kullandığı.

Doğal Kaynaklar

Denir doğal Kaynaklar kaynaklara doğrudan şuradan çıkarılır doğabir çeşit teknik çıkarma süreci. Bazı doğal kaynak örnekleri odun, mineraller, bitkisel ve hayvansal gıdalar vs.’dir.

Bu durumlarda, iki doğal kaynak sınıfı arasında bir ayrım yapılır:

  • Yenilenebilir kaynaklar: Doğada, zaman içinde uzun süreli kullanımlarına izin verecek kadar bol miktarda çoğalırlar ve doğal döngülerde (bitki örtüsü, güneş enerjisi vb.)
  • Yenilenemez kaynaklar: Doğada sınırlı miktarlarda bulunurlar ve belirli bir süre sonra tükenirler (petrol, kömür, bazı mineraller gibi).

Ekonomik kaynaklar

İtibaren ekonomi bilimi, olarak adlandırılır ekonomik kaynaklar Üçte üretim faktörleri gerçekleştirmek için gerekli olan üretken süreç başarıyla.

Teorik düzeyde, üç tür kaynak öne çıkıyor:

Bu üç faktör arasındaki spesifik etkileşime denir ekonomik sistem.

1. The Başkent mal ve hizmetlerin üretimini sağlamak (veya kolaylaştırmak) için kullanılan yapay olarak üretilmiş öğelerden oluşur, örneğin makineler, gayrimenkul, aletler, para. Sermaye zamanla sürer ve yavaş harcanır, ardından yenilenmesi gerekir. Üretken sermaye, yatırımlar yeni veya daha iyi kaynaklar elde ederek bireylerin veya şirketlerin gerçekleştirdiği.

2. The arazi kaynak olarak kullanılan tarım, hayvancılık ve mineral doğal kaynaklardan oluşur. İşlenmemiş içerikler. Bu üretim faktörü, sermaye ile aynı şekilde yıpranmaz, ancak ekilebilir bir tarla verimliliğini kaybettiğinde veya bir maden madeni tükendiğinde olduğu gibi, zamanla bozulur.

3. Bir İnsanların, yeryüzünün kaynaklarını ve sermayeyi birleştirip, belirli bir fayda sunan bir mal veya hizmet üretebilme çabasıdır. Denir işçiler üretim sürecine fiziksel veya zihinsel çabalarıyla müdahale eden insanlara. Modern kapitalist ekonomieser, sermaye veya toprak sahibi ile emeği karşılığında emeği geçen işçi arasında bir sözleşme şeklinde sunulur. maaş.

Bilgi işlem kaynakları

İçinde bilgisayar bilimi ve Bilişim Mühendisliğibilgi işlem kaynakları, oluşturan fiziksel veya sanal bileşenler bilgisayar sistemi bilgi işlem.

Bilgisayar sistemleri, giriş (girişler), işleme ve yönetim, ve kalkış (çıktılar) bilginin. Bilgi işlem kaynakları, hem girdi olarak kullanılan kaynakları hem de depolama (veya bellek), iletişim ve üretim kaynakları olarak kullanılanları kapsar.

Bu içeriğe nasıl atıfta bulunulur:

Alıntı

Sınıflandırmalar Ansiklopedisi (2017). “Kaynakların Anlamı”. Kurtarıldı: https://www.tiposde.org/general/988-significado-de-recursos/