İnancın anlamı

İnanç nedir?

fe (Latince’den fides) hem a’yı ifade eder Bir kişinin itiraf ettiği dini inanç gibi bir kişiye, şeye, duruma veya inanca güven veya güvenlik hissi.

Bir kişinin bir kişiye veya duruma inancının olması, tam ve mutlak bir mahkumiyet bu onların beklentiler O kişi veya durumla ilgili olarak, kanıt olmadan bile gerçekleştirilecektir.

Duygu olarak inanç

İnanç her şeyden önce bağlıdır duygular bir kişinin mutlak bir şekilde (sadakat, aidiyet, sevgi vb. nedenlerle) güven duymasına ve ikinci olarak beklenen ile gerçekte olan arasında var olan uyumluluğa güvenmesine yol açabilir.

Bununla birlikte, çoğu durumda, inanç şunları içerebilir: duygular çok yoğun kişiye, şeye veya duruma olan güven, sonuç beklendiği gibi olmasa bile korunmaya devam eder.

İnanç bir Duygusal destek üretmeye izin verdiği için insanların hayatlarında çok güçlü güven oyunculuk yaparken ve yardım ederken motivasyon, insanların strese ve zorluklara karşı daha fazla direnç göstermesine izin verir. Bu nedenle sık sık “inanç dağları hareket ettirir”. İnancın aslında psikolojik düzeyde çok olumlu etkileri olabilir.

Dine inanç

Dini alanda, inanca bir kolektif inanç (bir din) bir dizi oluşan postülatlar, az ya da çok resmileştirilebilen ve yazılı olarak kaydedilebilen ya da sözlü olarak iletilebilen, ilahiyat, ölümden sonraki yaşam, ahlak, insan yaşamının anlamı vb. .

Dinler bir tür dini uygulama, genellikle sadıkların günlük yaşamına rehberlik edecek ritüelleri ve doktrinleri içerir. Bazı dinlerde de vardır dini otoriteler Vaaz ve danışmanlık yoluyla rehberlik ederler.

Dünyada yürürlükte olan başlıca dinler, çok sayıda insanı bir araya getiriyor, çünkü dünya nüfusunun çoğu bir tür dini inancı kabul ediyor:

  • O Yahudilik bugün var olan en eski tek tanrılı dindir. Yahudi inancı, her yerde mevcut olan bir Tanrı’nın varlığını tanır ve inananlarının yaşamlarına rehberlik eden bir dizi ilkeyi, Tevrat Ö Pentateuch.
  • O Hıristiyanlık İnancını Nasıralı İsa’nın öğretisine ve yaşamına dayandırır. Katolik yönüyle Vatikan Kilisesi’ni ve ruhani liderini (Papa) yeryüzündeki Tanrı’nın temsilcisi olarak tanıyan, onun figürüne odaklanmış bir dindir. İnançları, Kutsal Kitap.
  • O İslâm Hz.Muhammed’in öğretilerine odaklanan ve öğretileri Hz.Muhammed’in öğretilerine odaklanan büyük tek tanrılı dinlerden bir diğeridir. Kuran.

Bu içeriğe nasıl atıfta bulunulur:

Alıntı

Sınıflandırmalar Ansiklopedisi (2017). “İnancın Anlamı”. Kurtarıldı: https://www.tiposde.org/religion/978-significado-de-fe/