Hedef anlamı

Hedef nedir?

Genel anlamda objektif bir anlam bir bireyin veya kuruluşun başarmayı planladığı bir amaç. Amaç veya amaç, eylemi ve karar almayı teşvik eden şeydir.

Amaç kavramı aynı zamanda bir öznel olanın aksine, özne ile ilgili olan kendi içinde bir nesneyle ilgili her şeyi ifade eden niteliktir. Amaç, kişisel yargılamadan bağımsız olandır, bu nedenle genellikle malzeme veya deneysel olanla ilişkilendirilir.

Bilim ve felsefede hedefler

Farklı bilimsel disiplinlerde (hem doğal hem de sosyal bilimlerde) araştırma hedefleri bilimsel çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Hedefler, bilim adamının anlamaya çalıştığı ve temelde yöntemlerini, araçlarını ve teorilerini seçeceği gerçekliğin yönleridir.

Hedefler soruşturmaya başlamadan önce belirlenir, çünkü gözlemleri ve deneyleri tasarlamanın tüm sürecine rehberlik etmek. Genellikle hedefler arasında bir ayrım yapılır genel (geniş bir şekilde çalışma alanını ifade eder) ve araştırmanın belirli hedefleri (mekansal ve zamansal bir kesim yapan). Hedefleri yükseltmenin doğru yolu, metodoloji olarak bilinen disiplin aracılığıyla incelenir.

Ayrıca, alanında fizik, optik bu hedefleri çağırıyor ışık toplamaktan sorumlu mercekler veya mafsallı mercekler seti, teleskoplar, mikroskoplar ve fotoğraf kameraları gibi cihazların çalışmasına izin veren.

İçinde Felsefe İnsanların takip ettiği hedefler, süreçlerin nihai nedenleri olarak belirlenmiştir: bu anlayış, yalnızca insan eylemlerini açıklamayı değil, aynı zamanda insan davranışı hakkındaki bilgileri genişletmek insanların eylemlerine verdiği niyet ve anlam aracılığıyla.

Şirketlerdeki hedefler

Hedefler ayrıca iş planlama süreçlerinin merkezi parçası. Şirketin geleceği, yani ulaşmak istediği ideal durum veya pozisyon ile belirli bir anda sahip olduğu malzeme, mali ve insan kaynakları vizyonuna göre, bir dizi hedef önerilmektedir. uzun, orta ve kısa vadeli, belirli bir iş stratejisinin ifade edilmesini sağlayan.

Hedefler ayrıca şirketin faaliyetini geliştirdiği sosyoekonomik bağlama göre teklif edilir ve değiştirilir: piyasaların durumu, diğer şirketlerden gelen rekabet ve siyasi istikrar veya istikrarsızlık, farklı hedeflerin sahip olabileceği uygulanabilirliği etkiler.

İşletme hedefleri çok çeşitli yönleri kapsayabilir:

  • üretim hedefleri Belirli bir süre içinde üretilmesi / sağlanması planlanan belirli bir miktar mal veya hizmet önermek
  • pazarlama hedefleri Pazardaki belirli bir pozisyonun mesleğini ortaya koyar (belirli bir satış seviyesine ulaşmak, tüketiciler arasında daha fazla tanıtım sağlamak)
  • inovasyon hedefleri Malzeme üretim süreçlerini modernize etmeyi veya güncellemeyi ve personel performansını artıran organizasyonel teknikleri tanıtmayı önerirler.

Bu içeriğe nasıl atıfta bulunulur:

Alıntı

Sınıflandırmalar Ansiklopedisi (2017). “Hedefin Anlamı”. Kurtarıldı: https://www.tiposde.org/general/964-significado-de-objetivo/