Epifani’nin anlamı

Epifani nedir?

Denir Aydınlanma (Yunancadan epifani, bunun anlamı ne “tezahür”) hala ilahi bir vahiy veya tezahürü içeren dini olay. Daha genel bir anlamda, epifani, içinde bulunduğu bir durumu ifade eder. kişi derin veya önemli bir şeyi anladığı hissini yaşar, bu anlayışa ulaşarak yerine getirildiğini hisseder..

Dinde epifani

Pek çok dünya dini, ister tek tanrılı, ister çok tanrılı veya animist olsun, kutsal varlıklar (tanrılar, melekler, ruhlar) bazı dini ilkelere yardım etmek, tavsiyede bulunmak, cezalandırmak veya iletmek için insanlara kendilerini tanıtırlar.

Ayrıca, birçok kültürde Önder Ö dini figür, genellikle bir büyücü, şaman, rahip veya kehanet olarak anılır, epifani, grubun ruhani rehberinde epifani olarak belirlenir. vizyonlar veya durumları trans Ruhlarla iletişim kurduğu veya geleceği görebildiği.

Özellikle büyük tek tanrılı dinler (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi), her biri bir veya daha fazla kişinin tanrısallığın tezahürüne tanık olduğu resmi olarak tanınan bölümler.

İçinde islam diniAllah’ın sözünü ileten baş melek Cebrail Peygamber’in sahip olduğu vizyonun bir aydınlanma olduğu kabul edilir. İçin Yahudi diniGeleneklerinde büyük önem taşıyan bir tezahürat, Tanrı’nın İbrahim’e oğlu İshak’ı kurban etmesi için verdiği emirdi.

Onun için Katoliklikya da öte yandan, en önemli aydınlanmalardan bazıları, İsa Mesih’in doğudan üç bilge adamın gelmesiyle dünyaya insan huzurunda duyurulmasıydı, Mesih’in Kana mucizesi ile tezahürü (sonra onun hizmetine başladı) ve Vaftizci Yahya’nın Ürdün Nehri’ndeki tezahürü.

Hristiyanlar özellikle her yıl 6 Ocak’ta üç büyücü Gaspar, Melchior ve Balthazar’ın hareketsiz çocuk İsa’ya hediyelerle ibadet etmek için Kudüs’te göründükleri tezahürü kutlarlar.

Edebiyatta epifani

İçinde Edebiyat, epifani kavramı, bir edebi kaynak içinden yazar, okuyucularına şimdiye kadar gizli tutulan bir durumu açıklıyor. Bu nedenle bir aydınlanma, önemli bir unsurun açığa çıkmasını ima eder. arsa oluşturmak için gizli tutulan metnin gerginlik okuyucuda.

Bu içeriğe nasıl atıfta bulunulur:

Alıntı

Sınıflandırmalar Ansiklopedisi (2017). “Epifani’nin Anlamı”. Kurtarıldı: https://www.tiposde.org/religion/943-significado-de-epifania/