Değerlerin anlamı

Değerler nelerdir?

Olarak belirlenmiştir değerler, genel olarak belirli bir nesnenin veya konunun sunabileceği nitelikler veya özellikler. Bir olgunun özelliklerinin veya özelliklerinin fiziksel ölçümleri ve matematiksel hesaplamalar ile ilgili olarak, değerlerin hesaplama, tahmin veya ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçlar olduğu söylenir.

Ancak daha spesifik olarak, değerlerin değerlendirmeler veya yorumlar bir kişinin veya bir grubun, çevrelerinin unsurları (bu nesneler veya özneler olabilir) veya belirli bir durumda performans sergilediği.

Denir aksiyoloji değerlerin incelenmesine adanmış felsefe dalına. Bazı ortak değer örnekleri, özgürlük, dayanışma, saygı, samimiyet, sadakat, adalet, aşk, dostluk, sorumluluk, servet, çaba vb.

Değerler ve insan davranışı

İnsanlar kendi günlük davranış Sahip oldukları değerlere göre, bunlar aşağıdakilerden oluşur: ilkeler veya inançlar kararlara anlam veren ve davranışlarının değerlendirilmesine izin veren Olumlu bir şekildedoğru, arzu edilen veya uygun olduğu gibi.

Aynı zamanda, zıt davranışlara değer vermeyi sağlarlar. olumsuz biçimyanlış, uygunsuz veya ahlaksız gibi. Ek olarak, değerler, insanların amaçlarını geliştirmelerinin ve hedefler belirlemelerinin temelidir.

Değerler bir kültür belirlediğimizde tarihsel kökeni ve bu gruba, topluma, sosyal sınıfa ve insanlara göre değişir. Ancak bu, değerlerin keyfi veya tesadüfi olduğu anlamına gelmez, daha ziyade insani ihtiyaçlar (güvenlik, tanınma, şefkat) ve sosyal düzen ihtiyaçları (otoriteye saygı, yasalara itaat, vb.).

Ayrıca iyilik eden bir unsurdur sosyal grupların uyumu, çünkü aynı grup içinde, üyeleri genellikle benzer değerlere sahiptir (aynı değerler değilse), bu da çatışmalardan kaçınmaya ve Ortak ilgi alanı.

Değerlerin genellikle belirli bir evrensellik iddiasıönemi koşullardan bağımsız olduğu için. Ek olarak, değerler kendi içlerinde geçerli olan anlam ve anlamları ifade eder, yani yansıtmaya veya doğrulamaya tabi değildirler: Değerlerin bir biçim olduğu söylenebilir ahlaki inanç.

Değerlerin sınıflandırılması

Değerler farklı şekillerde sınıflandırılabilir, ancak aşağıdakileri kabaca ayırt edebiliriz:

  • ahlaki değerler: olumlu ve olumsuz olarak kayda değer davranışlar ve durumlar (iyi ve kötü, adil ve haksız, dürüst ve yanlış vb.) arasında bir fark yarattıklarında
  • etik değerler: Bir hedefe ulaşmak veya bir hedefe ulaşmak için kabul edilebilir olan araçlar ile kabul edilemez olanlar arasında ayrım yapın
  • Enstrümantal değerler: Bir hedefe ulaşmaya izin verdiği ölçüde davranışların ve araçların yararlılığına öncelik verir (bu davranışların üçüncü taraflar üzerindeki diğer sonuçlarından bağımsız olarak)
  • Terminal değerleri: Arzu edilen veya takip edilmeye değer olduğu düşünülen hedeflerdir.

Bu içeriğe nasıl atıfta bulunulur:

Alıntı

Sınıflandırmalar Ansiklopedisi (2017). “Değerlerin anlamı”. Kurtarıldı: https://www.tiposde.org/valores/947-significado-de-los-valores/